• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Aangepaste privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. We willen u daarom graag laten weten dat we ons privacybeleid hebben geactualiseerd. Hieronder leggen we uit waarom.

In 1995 is de Wet bescherming persoonsgegevens gaan gelden. Deze wet regelt dat organisaties niet zomaar alle persoonlijke gegevens van een persoon mogen publiceren of gebruiken. De wet bespreekt vooral zaken die op papier in dossiers en archieven worden vastgelegd en opgeslagen. Elk Europees land heeft zijn eigen wetgeving op dit gebied.

Vandaag de dag worden gegevens echter niet alleen op papier vastgelegd, maar ook digitaal, waaronder op internet, telefoons, in de zogenaamde cloud, etc. De Europese Unie wil dat elk land dezelfde regels hanteert. Vandaar dat er een nieuwe wet is opgesteld die per 25 mei 2018 ingaat: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG). Deze wet beschermt de privacy van personen en is veel strenger dan de Wet bescherming persoonsgegevens.

De AVG vraagt van elke organisatie dat zij aan haar klanten duidelijk maakt wat zij met hun persoonlijke gegevens doet, hoe zij die beschermt tegen verlies (in ruime zin) en voorkomt dat ze in de verkeerde handen vallen. De wijzigingen in ons privacybleid hebben dus betrekking op de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten. Op deze manier heeft u beter inzicht in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen. Wilt u weten hoe het Hulpmiddelencentrum met uw gegevens omgaat? Bekijk dan onze privacyverklaring.

Bekijk onze nieuwe privacyverklaring

De AVG schrijft ook voor dat een organisatie haar klanten niet zomaar mag benaderen met bijvoorbeeld een nieuwsmail of een brief met aanbiedingen, ook al is zij in het bezit van het huisadres of emailadres van die klant. Een persoonsgegeven zoals een emailadres mag alleen ingezet worden voor het doel waarvoor de organisatie die gegevens heeft gekregen. Indien de organisatie het emailadres om een andere reden wil gebruiken, moet de klant hiervoor eerst toestemming geven.

Dit betekent dat wij verplicht zijn al onze klanten opnieuw toestemming te vragen om een nieuwsmail van ons te ontvangen. Indien u als eerste op de hoogte wilt blijven of zijn van onze acties, tips, aanbiedingen en het laatste nieuws, dan kunt u zich via onderstaande link hiervoor (opnieuw) aanmelden.

Aanmelden nieuwsmail

Burgum, 15 mei 2018