• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Kwaliteit & Klachtenprocedure

Keurmerken

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Met ingang van 24 april 2015 is het Hulpmiddelencentrum in bezit van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) is in 2014 gelanceerd. Met dit keurmerk kunnen bedrijven in de hulpmiddelenbranche aantonen dat zij het maximale doen om kwaliteit, service en beschikbaarheid te waarborgen. Het verbindt deze bedrijven in de gezamenlijke missie om met elkaar te bouwen aan een sterke branche. Lees hier meer over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en wat dit voor u betekent.

Klachtenprocedure

Wij willen te allen tijde voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten. Werkprocessen en werkwijzen zijn gericht op een kwaliteitsbewust denken en handelen. Middels periodieke controle audits, cliëntenpanels en een jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek blijven wij geïnformeerd over de ervaringen van klanten. Aan de hand van deze resultaten ondernemen we stappen om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Als klant bent u op deze wijze verzekerd van kwalitatief hoogstaande producten en een adequate dienstverlening.

Doorgeven van een klacht

Wij ontvangen uw klacht bij voorkeur per e-mail:
 
Het is ook mogelijk om een klacht per post naar ons toe te sturen. Ons adres is: Hulpmiddelencentrum, t.a.v. afdeling Kwaliteit, Bolderweg 6, 1332 AT, Almere
 
Let erop dat u naast de omschrijving van uw klacht, ook duidelijk de naam, geboortedatum en woonplaats van degene aan wie het hulpmiddel toebehoort, vermeldt.

​Bevestiging en verwerking van uw klacht

Indien u een klacht per e-mail verstuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Tegelijkertijd wordt uw klacht doorgezet naar de verantwoordelijke persoon voor klachtenafhandeling op de vestiging waaronder het hulpmiddel valt. Vanuit deze plek wordt uw klacht verder opgepakt. De afdeling Kwaliteit zal uw klacht en het verloop aan de achterzijde monitoren en waar nodig processen structureel veranderen in het geval het een klacht betreft die vaker voorkomt.

Indien wij uw klacht per post ontvangen, wordt deze in behandeling genomen binnen twee werkdagen na ontvangst. U ontvangt van de afdeling Kwaliteit een schriftelijke reactie na het verwerken van uw klacht. Ook deze klacht zal op eenzelfde wijze als hierboven beschreven worden doorgezet.