• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie
0
Winkelwagen € 0,00

Privacy & cookies

Hulpmiddelencentrum
Hulpmiddelencentrum is een handelsnaam voor de volgende B.V.’s:
JenS Beenhakker B.V., Jens Beenhakker Service B.V., Hulpmiddelen Centrum Friesland B.V., Lammert de Vries B.V., Revatech Jissink B.V., Uwthuiszorgwinkel.nl BV en Groene Kruiswinkels B.V.

WMO locaties (T 088 – 000 94 44)
Schuttevaerweg 5, 3044 BA Rotterdam
A. Hoffmanweg 39b, 2031 BH Haarlem
Peppelkade 21, 3992 AL Houten
Mr. W.M.O. van Veenweg 40, 9251 GA Burgum
Nobelweg 22, 3899 BN Zeewolde
Edelgasstraat 250, 2718 TC Zoetermeer
Industrielaan 63, 5349 AE Oss
De Langeloop 16-20, 1742 PB Schagen

WLZ locaties (T 0511 – 460 660)
Mr. W.M.O. van Veenweg 40, 9251 GA Burgum
Vanadiumweg 15, 3812 PX Amersfoort
De Langeloop 16-20, 1742 PB Schagen

Uitleen- & winkellocaties (T 0511 – 460 660)
Ampèrestraat 14, 8912 AD Leeuwarden
Vanadiumweg 15, 3812 PX Amersfoort
Burgemeester Wuiteweg 31, 9203 KA Drachten
Thialfweg 17, 8441 PV Heerenveen
Bolswarderbaan 3d, 8601 ZK Sneek
Voorheuvel 75, 3701 JD Zeist
Minervaweg 3, 3741 GR Baarn

E info@hulpmiddelencentrum.nl
I www.hulpmiddelencentrum.nl
I www.jensbeenhakker.nl
I www.revatech.nl


De activiteiten van het Hulpmiddelencentrum betreffen de levering, verhuur (bruikleen/uitleen) en verkoop, van een breed assortiment revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen, inclusief passing, (keuring en) onderhoud & reparatie in opdracht van gemeenten, zorgkantoren en instellingen, zorgverzekeraars en hun cliënten.

Om bovenstaande activiteiten te kunnen bewerkstelligen hebben wij gegevens nodig, gegevens die o.a. vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan. In de praktijk blijkt dit echter wel noodzakelijk. Voor het Hulpmiddelencentrum is een verantwoorde omgang met gegevens van eindgebruikers van groot belang. Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Hulpmiddelencentrum zich ook aan de eisen die de Telecommunicatiewet stelt.

Het doel van deze Privacyverklaring is de klant te informeren over de manier waarop het Hulpmiddelencentrum gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de websites van het Hulpmiddelencentrum en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Enkele definities
Bezoeker:
Bezoeker van de websites van het Hulpmiddelencentrum. De bezoeker is niet noodzakelijkerwijs een klant.

Klant:
Elk persoon die via bruikleen, uitleen, verhuur en koop gebruikmaakt van een hulpmiddel geleverd via het Hulpmiddelencentrum.

Persoonsgegeven:
Elk gegeven betreffend een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.

Verwerken van persoonsgegevens:
Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.

Opt-in:
Als een klant gebruik wil maken van de nieuwsmail moet de klant het Hulpmiddelencentrum daar uitdrukkelijk toestemming voor geven omdat het Hulpmiddelencentrum te werk gaat volgens het zogenaamde opt-in principe.

Cookie:
Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om eventueel surfgedrag anoniem te analyseren.

IP-adres:
Een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het internet. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat dit adres direct te herleiden is naar de computer van de bezoeker. Deze informatie is essentieel om de pagina ’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Bruikleen / Uitleen hulpmiddel
Het Hulpmiddelencentrum verwerkt persoonsgegevens van cliënten die hulpmiddelen en/of diensten bij het Hulpmiddelencentrum afnemen, met als doel de dienst en/of het product te kunnen leveren. Het Hulpmiddelencentrum doet dit op basis van een overeenkomst die zij gesloten heeft met een gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Het Hulpmiddelencentrum verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht (indien opgegeven), geboortedatum, telefoonnummers en emailadressen. Dit van zowel de cliënt zelf als van contactpersonen en verblijflocaties. Ook worden de medische gegevens die relevant zijn voor de vaststelling van het juiste hulpmiddel en voor het zekerstellen van een correct gebruik van dat hulpmiddel vastgelegd. In een aantal gevallen wordt er met het Burgerservicenummer en/of het relatienummer bij de betreffende verzekeraar gewerkt ten behoeve van declaratie en facturatie. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet verstrekt aan derden, mits daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is.

Particuliere aankoop van een product
In het geval van een aankoop van een product in de winkel of via de website welke besteld en/of afgeleverd dient te worden, worden persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer/creditcardgegevens en eventueel een telefoonnummer en/of emailadres vastgelegd. Dit enkel en alleen om de diensten en/of producten die de klant wil afnemen te kunnen realiseren. In geval van een aankoop met eenvoudige kasbetaling worden er geen gegevens vastgelegd. Uiteraard is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Doeleinden verwerking gegevens
Het Hulpmiddelencentrum vraagt enkel en alleen om de persoonsgegevens opdat het Hulpmiddelencentrum de diensten en/of producten die de klant wil afnemen kan realiseren, zoals het verwerken van de bestelling/aankoop en de bezorging van de bestelling/aankoop op het door de klant gekozen afleveradres (administratieve en logistieke doeleinden) en voor het nagaan of de levering naar wens is verlopen, bijvoorbeeld via de klantenkaart. Ongeacht of dit via een uitleen/ bruikleen overeenkomst plaatsvindt of via particuliere aankoop.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uitgangspunt is dat het Hulpmiddelencentrum géén persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Zo wordt de expertise van gespecialiseerde bedrijven in revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen ingeroepen opdat een passend en adequaat hulpmiddel geleverd kan worden. Het Hulpmiddelencentrum heeft met deze gespecialiseerde bedrijven afspraken gemaakt over zorgvuldig en beveiligd gebruik van de (bijzondere) persoonsgegevens. Er worden persoonsgegevens aan de maatschappij verstrekt die het betalingsverkeer faciliteert. En behoudens wet- en regelgeving ons hiertoe verplicht. De (bijzondere) persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden vanwege commerciële doeleinden. Ze worden niet doorverkocht of weggegeven.

Bezoeken van de website
Het Hulpmiddelencentrum verwerkt bij bezoek aan de website verschillende soorten gegevens, namelijk de identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

De gegevens die de klant invult tijdens het bestel- of registratieproces zijn de identiteit- en betaalgegevens zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, email-adres en IP-adres; indien het geval van de aankoop van een product: het product en de betaalwijze.

Verkeersgegevens
Op de website van het Hulpmiddelencentrum worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat in dit geval het Hulpmiddelencentrum haar dienstverlening verder kan optimaliseren (communicatieve doeleinden). Deze cookies maken het voor het Hulpmiddelencentrum ook mogelijk om het surfgedrag van de bezoekers op de website te analyseren, na te gaan welke pagina’s worden gebruikt en welke producten er worden gekocht. Hiermee kan het Hulpmiddelencentrum de website en de nieuwsmail beter afstemmen op de wensen en behoeften van de bezoeker en de klant. Als het Hulpmiddelencentrum zulke gegevens vastlegt, zorgt het Hulpmiddelencentrum ervoor dat deze op geen enkele manier naar individuele klanten herleidbaar zijn.

Om bovenstaande mogelijk te maken, maakt het Hulpmiddelencentrum bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Een cookie identificeert de bezoeker niet, maar wel zijn/haar IP-adres. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen. Houd er dan wel rekening mee dat de website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Kiest de klant ervoor on de cookies te accepteren, worden de volgende cookies hiervoor gebruikt van:
- Google Analytics;
- Hotjar
- Facebook Pixel

Overige cookies:
- d2wy8f7a9ursnm.cloudfront.net (Bugsnag): betreft de monitoring & beveiliging van de website;
- www.klantenvertellen.nl (bij producten): dit programma maakt het voor de klant mogelijk digitaal een uitspraak te doen over de dienstverlening cq product.

N.B. De aanbieders van deze applicaties gebruiken de gegevens van de cookies mogelijk ook. Zie de privacyverklaringen van deze partijen om te zien hoe zij omgaan met de informatie.

Nieuwsmail
Iedereen kan zich inschrijven voor de nieuwsmail van het Hulpmiddelencentrum. Dit doet de belangstellende actief, dat wil zeggen dat hij/zij zelf zijn/haar mailadres moet achterlaten op een daartoe bestemd formulier. Het mailadres wordt vastgelegd in een programma dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie. Hierin wordt het mailadres van de belangstellende vastgelegd en de wijze van inschrijving zodat dit altijd is terug te vinden. De nieuwsmail wordt gebruikt om de belangstellende op de hoogte te houden over ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van het Hulpmiddelencentrum, over algemene ontwikkelingen m.b.t. hulpmiddelen en inzake acties.

Het recht op intrekking van verleende toestemming
De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de nieuwsmail van het Hulpmiddelencentrum. In elke nieuwsmail vindt de klant onderaan een link waarmee hij/zij zich kan afmelden. Het Hulpmiddelencentrum zal dan de gegevens verwijderen en de klant ontvangt dan geen e-mails meer.

Lidmaatschap servicepas Hulpmiddelencentrum
Met de aanschaf van een servicepas (alleen mogelijk in beperkt aantal regio’s) kan de klant gebruikmaken van een aantal voordelen. Ten behoeve van de aanvraag en verwerking in het systeem van het Hulpmiddelencentrum worden naam, adres, postcode en woonplaats geregistreerd, evenals het emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dit laatste in verband met de automatische incasso van de kosten die aan de servicepas verbonden zijn.

De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van het Hulpmiddelencentrum door een e-mail te sturen naar: amersfoort@hulpmiddelencentrum.nl.

KlantenVertellen
Er wordt een cookie van KlantenVertellen op uw pc geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk dit programma in werking te stellen waarbij het voor de klant mogelijk wordt gemaakt digitaal een uitspraak te doen over de dienstverlening cq product van het Hulpmiddelencentrum. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
Het Hulpmiddelencentrum maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft het Hulpmiddelencentrum technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Het bestelproces, de contactformulieren en de online betaalmogelijkheden zijn beschermd met een beveiligde SSL-verbinding, waardoor gegevens versleuteld worden verzonden.

Door op de desbetreffende pagina op de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’, krijgt de klant een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

Bewaartermijnen
Analysegegevens ten behoeve van de optimalisatie van de website en de nieuwsmail worden maximaal 2 jaar bewaard. In verband met wettelijke verplichtingen moet het Hulpmiddelencentrum details van iedere aankoop 7 jaar te bewaren. De aankoopgegevens worden tevens bewaard om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen en klachten over het product. Het Hulpmiddelencentrum bewaart deze gegevens hiervoor zolang de garantie duurt, met een minimum van 5 jaar.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
Op elk moment kan de klant vragen of het Hulpmiddelencentrum gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doelen deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn/haar naam en adres naar het Hulpmiddelencentrum: kwaliteit@hulpmiddelencentrum.nl. Binnen 3 weken ontvangt de klant een reactie.

Het recht om een klacht in te dienen
Indien de klant vragen heeft of problemen ervaart ten aanzien van de privacy van gegevens, kan de klant dit melden via kwaliteit@hulpmiddelencentrum.nl. Binnen 2 werkdagen ontvangt de klant een bevestiging van ontvangst van de klachtmelding.


Het Hulpmiddelencentrum behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze Privacyverklaring. Indien een wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor het Hulpmiddelencentrum persoonsgegevens verwerkt, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vraagt het Hulpmiddelencentrum waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant.

Bij vragen over deze Privacyverklaring kan contact worden opgenomen via kwaliteit@hulpmiddelencentrum.nl.

 

Hulp nodig?

Lenen, huren & kopen 0511 – 460 660 (Noord-Nederland)
  033 – 461 91 91 (Midden-Nederland)
Wmo 088 - 000 94 44