• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Persoonsgebonden budget?

HMC: ook voor cliënten met een PGB!

Bij HMC bent u aan het juiste adres voor levering, service en dienstverlening rond het door u aan te schaffen hulpmiddel. U kunt vrijblijvend een afspraak maken om u te oriënteren. Onze medewerkers beschikken over verpleegkundige, ergotherapeutische en aanpassingstechnische deskundigheid, zodat altijd de juiste deskundigheid beschikbaar is.

HMC is niet gebonden aan fabrikanten en wij bieden volledige vrijheid in keuze voor wat betreft merk en type hulpmiddel. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de verantwoording naar uw gemeente.

Mail ons voor meer informatie.

PGB: vraag & antwoord

1. Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om hulpmiddelen in te kopen, mits u hiervoor geïndiceerd bent.

U krijgt het geld zelf in handen, zodat u kunt beslissen bij wie u een hulpmiddel wilt kopen. U kunt kiezen voor een leverancier waarmee de gemeente een contract heeft, maar u kunt ook bij een andere leverancier in de omgeving winkelen. U houdt zelf de regie over de aanschaf van uw voorziening.

2. Hoe kom ik aan een PGB?

U kunt een PGB voor hulpmiddelen aanvragen bij het WMO loket van de gemeente.

3. Mag ik zelf bepalen waar ik mijn PGB aan uitgeef?

U mag het PGB alleen besteden aan de aanschaf van uw hulpmiddel. U mag zelf bepalen bij wie u het hulpmiddel gaat kopen. Aan de hand van een beschrijving welk hulpmiddel u nodig heeft kan een offerte worden gevraagd aan de leverancier. U moet de kosten schriftelijk kunnen aantonen. U moet bewijsstukken bewaren.

4. Hoe hoog is een PGB?

De hoogte van het PGB hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en hoeveel hulp(middelen) of begeleiding u nodig heeft. Uitgangspunt is dat het hulpmiddel niet duurder is dan wat het de gemeente in bruikleen zou kosten. De gemeente zorgt ervoor dat het geld op uw bank- of girorekening wordt overgemaakt. De uitbetaling van kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering vindt éénmaal per jaar plaats aan de hand van een betaalbewijs.

5. Heeft een PGB ook nadelen?

U moet alles zelf regelen, alles uitzoeken, onderhandelen, voor vervanging zorgen als dat nodig is. Bovendien moet u de gemeente laten zien dat u het geld gebruikt heeft waarvoor het bedoeld was. U moet een 'administratie' bijhouden en alle bewijsstukken bewaren.

6. Ik kies voor een PGB. Betaal ik een eigen bijdrage?

Ja, als u voor een PGB kiest, betaalt u een eigen bijdrage gedurende de gebruiksduur van het hulpmiddel. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zal de eigen bijdrage bij u innen. U ontvangt bericht van het CAK over de eigen bijdrage.